صنایع دستی

مردم تشانتا سال های نه چندان دور نیز تولید صنایع دستی در این منطقه رواج داشت.تولید قالی،جاجیم،سبدهایی از برگ درخت خرما(تویزه،کفه که برای نگهداری از نان استفاده می شد)،نان محلی،خیش و جفت(یوغ)، نمونه هایی از هنرمندی مردم این شهر است که اکنون به دست فراموشی سپرده شده است.
تشویق و ایجاد فضایی مناسب برای عرضه این محصولات دستی و هنری باعث دلگرمی و ورود تعدادی از همشهریان در این جنبه می شود و چه بسا اشتغال زایی می شود.