اماکن مذهبی

اماکن مذهبی شهرتشان

 

                  

 

شهر تاریخی تشان دارای چندین بقعه امام زاده است که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم

 

 

 

 

    بقعه ی امام زاده سیدجمال الدین             کوی کلگه زار جنب آرامستان کوی کلگه زار
    •بقعه ی امام زاده مشهد:                         کوی مشهد انتهای خیابان شهیدان شجاعی جنب آرامستان کوی مشهد                                                                                                   •بقعه ی امام زاده شاه غالب                    : کوی شاه غالب جنب آرامستان کوی شاه غالب
    •بقعه ی امام زاده شاه محمد:                      منطقه ی تفریحی و گردشگری تنگ بن 
    •بقعه ی امام زاده شاه عسگر:                    کوی چهاردهی جنب آرامستان                                                           

 
             همچنین مردم غیور تشان در جنگ تحمیلی حضور چشم گیری داشتند و وجود 

                                     آرامگاه مقدس 64 گویای این حقیقت است .