اخبار

دسته بندی خبر

دسته بندی اخبار عمومی

تشان شهری در معرض سیلابها

شهرداری تشان :معاون استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استان از نقاط بحرانی و حادثه خیز شهرتشان بازدید نمودند .
1 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ در اخبار عمومی توسط tashan ادامه خبر ›